Nosaltres

Equip multidisciplinar

Som especialistes. Experts en geodèsia i física de la terra. Un grup multidisciplinar que aporta idees i treballa solucions professionals en Sistema d’Informació Geogràfica (SIG).

L’equip, liderat pel físic Carlos López Quintanilla és una referència internacional en l’àrea SIG. Des de l’any 2.000 s’han dut a terme més de 100 projectes enfocats a obtenir resultats que representen un avanç significatiu en l’especialitat SIG.

Col·laboradors experts

PSIG està format per un grup d’estrets col·laboradors en diferents àmbits però tots ells tenen en comú la passió per la informació geogràfica, el desenvolupament constant de noves idees i una línia de treball sempre enfocada a trobar la millor solució possible a cada cas.

Programació web:

Martí Pericay, Oscar Fonts i equip geomatico.com
Col·lectiu d’experts dedicats al desenvolupament de software geoespaial. Aposten per una nova forma de treball col·lectiu que permet desenvolupar al màxim el seu potencial sense renunciar a la independència professional i al tracte directe amb el client.

Programadors:

David Erill i Roger Erill
Fruit de la seva dilatada experiència en el sector dels Sistemes d’Informació Geogràfica, són responsables de la consultoria, anàlisi, disseny i explotació de bases de dades espacials amb PostgreSQL + PostGIS. Així com en l’anàlisi i programació de plugins o extensions per gvSIG (Java) i QGIS (Python). A més, han implementat diverses aplicacions de gestió principalment amb Java.

Enginyeria i paisatgisme:

Eliseu Guillamon
Des del 1992 exerceix com a enginyer tècnic agrícola i de paisatgista, fent o refent espais verds, tancats i oberts (privats i públics), ajudant a millorar-ne la gestió, posant en valor i divulgant el patrimoni. En els espais on treballa aplica criteris de sostenibilitat i eficiència.

Tècnicsassociats
Empresa de serveis especialitzada en infraestructura urbana i en la implementació de tecnologies lliures per la gestió municipal.

AB Paisatgistes
Treballen al camp dels projectes i les obres dels espais verds des del 1998. Desenvolupen la seva activitat en l’àmbit nacional i internacional, configurant equips multidisciplinars que permeten abordar propostes complexes, oferint fiabilitat, solvència i sostenibilitat ambiental. Aporten rigor constructiu i tècnic per convertir el concepte abstracte de la vegetació desitjada (la idea) en un conjunt de documents constructius (el projecte) i eventualment, en una obra acabada (la realitat).

David Sàez Aragay
Llicenciat en Ciències Ambientals, és consultor especialitzat en la gestió d’ecosistemes aquàtics continentals. Ha centrat bona part de l’activitat professional en el procés d’implantació de la Directiva 2000/60/CE (Directiva Marc de l’Aigua) a Catalunya, i ha format part de l’equip encarregat d’elaborar i redactar el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya, aprovat pel govern l’any 2010 (Decret 188/2010, de 23 de novembre). En un altre pla d’activitat, treballa en la redacció de plans d’accessibilitat en diferents municipis catalans.

mm!
Disseny gràfic i comunicació visual des de 1997. Projectes d’identitat visual corporativa, disseny editorial, gràfica a l’espai, petits formats audiovisuals i web, publicitat i planificació estratégica del disseny.

Difonem coneixement

A PSIG som partidaris de compartir coneixement i accedir al coneixement dels altres.

El nostre programari és “Open Source”. Respecta les quatre llibertats enunciades per la Free Software Foundation (FSF) on l’usuari és llicenciatari i ha de gaudir de:

 • la llibertat d’executar el programa
 • la llibertat d’estudiar el programa i adaptar-lo a les seves necessitats (modificar-lo)
 • la llibertat de distribuir-lo
 • la llibertat de millorar-lo i distribuir les millores.

Això es tradueix, en termes de contracte de llicència, a cedir a l’usuari els drets de còpia, modificació i distribució o redistribució del programa i del codi derivat del mateix. Notem que són justament els actes prohibits per les llicències propietàries. Així mateix, per a poder exercir aquests drets, l’usuari ha de tenir accés al codi font del programa.

Exemples de programes Open Source:

 • QGIS (abans Quantum GIS)
 • gvSIG
 • GRASS
 • SAGA
 • GDAL/OGR
 • PROJ4
 • GeoServer
 • MapServer
 • OpenLayers
 • OpenGeo suite
 • PostgreSQL (PostGIS)
 • SQLite (Spatialite)