Projectes

Des del 2000, som autors de diferents inventaris, plans directors, estudis, anàlisi, càlculs, servidors de mapes, formacions, canvis de formats, automatització de processos, així com formularis per facilitar l’accés a les dades.

Destaquem

Els projectes en els quals treballem tenen un remarcable aprofundiment en la cerca de solucions innovadores i expertes. Entre els diferents projectes que hem treballat destaquem:

Coordinació del SIG de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia.
Manteniment i coordinació del SIG de l’ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia. Actualment tenen el programa QGIS instal·lat als tècnics de Serveis Tècnics que poden accedir a tots els mapes fets durant més de 10 anys d’implementació del SIG com a eina fonamental per consultar el territori.

home_sig_sant_sadurni

Coordinació del projecte OpenGeo de l’Ajuntament de Castellbisbal. Disseny i implementació d’un servidor de mapes creat amb la suite OpenGeo i personalitzat a mida de l’ajuntament.

OpenGeo_Castellbisbal

Fase 2 del reporting a Brussel·les del SIG del Pla de Gestió de l’Aigua de l’Agència Catalana de l’Aigua amb GeoData. En compliment de la Directiva Marc de l’Aigua (DMA) i de la seva transposició a l’estat espanyol, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha de lliurar les dades que formen part del Pla de Gestió de l’Aigua de Catalunya (PGAC). Vam ser creadors de 16 bases de dades de diferent temàtica relatives al Pla de Gestió de l’Aigua, en la següent imatge es pot veure el model de dades físic d’una de les bases de dades que contenia dades de “Zones protegides”.

ACA_ZPROT

Pla Director dels Espais Verds de Malgrat de Mar amb Eliseu Guillamon.
Inventari detallat dels espais verds municipals, agrupats en Unitats de Gestió i per categories. El Pla n’analitza i en diagnostica l’estat actual amb un Sistema d’Informació Geogràfica lliure (gvSIG). En defineix les directrius de disseny, gestió i manteniment amb criteris de sostenibilitat. Experiència pilot per a la incorporació al catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona.

_invenari_malgrat

Altres projectes

  • Pla de Millora dels Espais Verds de Polinyà amb AB Paisatgistes.
  • Inventari de l’estat del ferm de Sabadell, amb Tècnicsassociats.
  • Estructuració de la xarxa de clavegueram de Sabadell, amb Tècnicsassociats.
  • Creació d’un model batimètric per calcular volums, profunditats, cotes i relacions cota/volum de diferents llacs i embassaments per URS.
  • Inventari d’un traçat de camí a restaurar al Congost, per Eliseu Guillamon.
  • Pla d’accessibilitat a Olèrdola a la Diputació de Barcelona amb David Saez.
  • Eina de gestió dels treballs realitzats pel personal de Rosersa amb David Erill i Eliseu Guillamon.